Vi underlättar skolgången för Sveriges elever!

Alla ska ha en likvärdig möjlighet att ta till sig kunskap och information

Med denna vision drivs vi att utveckla vårt företag och påverka vår omvärld

Inlästa läromedel

Hjälper elever med lässvårigheter och dyslexi

Studiestöd på modersmål

Underlättar för nyanlända att komma in i den svenska skolan

Inlästa läromedel

Inlästa läromedel hjälper elever att hänga med i undervisningen även om de inte läser lika snabbt som sina klasskamrater

6959

...titlar har vi läst in.
Med ett abonnemang får du tillgång till alla!

Lyssna direkt på webben eller i vår app för iOS och Android

Abonnemang förenklar för både elever och skolor!

Ändra hastigheten och bläddra mellan stycken, sidor och fraser

Studiestöd på modersmål

Gör det enklare för nyanlända elever att ta sig in i den svenska skolan.
Stödet består av en pedagogisk förklaring av läroböckers innehåll på elevens modersmål.

Finns på arabiska, somaliska, dari och tigrinja

Lyssna via vår app eller webben

Vi tittar kontinuerligt på att lägga till fler språk och nya titlar tillkommer ständigt

Vårt bibliotek

Vårt utbud växer hela tiden. Här är ett litet smakprov på det senaste vi läst in.