Till kassan

0 varor i kundvagnen

Matteknep Nivå 1

Lagerstatus
2 - 8 vardagar


Artikelinformation

För skolår 1-6

Matteknep Nivå1 är ett mycket populärt matematikprogram och används av tiotusentals elever runt om i Sverige. Ett redskap som lätt integreras i undervisningen. Eleven kan enkelt dokumentera sina resultat och följa sin utveckling. Läraren kan kvalitetssäkra sin undervisning.
Matteknep, är utformat för skolår 1-6 samt specialundervisning i senare årskurser. Innehållet riktas mot de baskunskaper som krävs för att klara diagnoserna i skolår 2 samt de nationella proven i skolår 5.

Matteknep tränar:
 • Addition och subtraktion
 • Multiplikation och division - en tabell i sänder eller blandat
 • Klockan - analog och digital tidräkning
 • Positionssystemet och talens värde - heltal, decimaltal, bråktal och potenser
 • Pengar
 • Omvandling inom längd, vikt och volym
 • Grundläggande procenträkning - inlärningen sker med hjälp av bilder
 • Grundläggande bråkräkning - bråkform, blandad form och sambandet mellan bråk- och decimaltal
 • Grundläggande geometri - vinklar, omkrets och area
 • Moderna huvudräkningsmetoder som bland annat innehåller öppna utsagor
 • Grundläggande ekvationsräkning - tallinjer, termometern och koordinatsystem
 • Diagnoser inom olika områden och svårighetsgrader med detaljerade resultatredovisningar

Matteknep Nivå 1 innehåller 177 övningar inom 19 områden, sammanlagt mer än 5 000 uppgifter. Läraren kan dessutom skapa nya eller modifiera befintliga uppgifter. Se också Matteknep Nivå 2.

Så fungerar det:

Övningsfrågorna besvaras ibland genom manuell inmatning och ibland genom val mellan svarsalternativ. Vissa övningar sker på tid. Läraren kan ändra tidsinställningarna eller välja bort tidsfaktorn helt. Varje övning har en förklarande hjälptext. Läraren skapar en elevlista med en kursplan för varje elev. Programmet lämpar sig därför väl för individanpassade studier.
Efter avslutad övning visas ett resultat som kan sparas i elevens personliga resultatlista. I listan redovisas fel och ett stapeldiagram visar hur lång tid varje fråga krävde. Resultathanteringen lämpar sig väl som underlag för utvecklingssamtal enligt portfoliomodell.
För att uppmuntra flitigt övande samlar man poäng. När eleven uppnått en viss poängsumma skrivs ett bronsdiplom ut. Efterhand uppnår eleven silver och slutligen guld.

Systemkrav:
 • Windows XP, Vista, Win 7
 • Systemkrav
 • Pentium
 • Ljudkort
 • CD-ROM-spelare
 • Grafikkort med fler än 256 färger